Toezeggingen : Toezegging bij Maritiem

De minister zal de Kamer, aan het einde van het tweede kwartaal, per brief informeren over de uitkomsten van het overleg binnen de IMO over het techniekneutraal houden van investeringen in de zeevaart, in de zogenaamde scrubbers.

  • Toegezegd door Harbers, M.G.J. (Minister)
  • Toegezegd aan Groot, P.C. de (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06468
Datum: 8 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Maritiem
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat