Toezeggingen : Toezegging bij Tuinbouw, visserij en biotechnologie

De minister zal ten aanzien van precisiefermentatie het rapport van de WUR hierover eind maart aan de Kamer sturen.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06477
Datum: 8 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Tuinbouw, visserij en biotechnologie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit