Toezeggingen : Toezegging bij Verzameldebat CAS

De staatssecretaris informeert de Kamer over de uitkomsten van haar aanstaande reis naar de landen en de gesprekken daar over de Onderlinge Regeling, de Landspakketten en de investeringsfondsen.

  • Toegezegd door Huffelen, A.C. van (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A07975
Datum: 8 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Verzameldebat CAS
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Koninkrijksrelaties