Toezeggingen : Toezegging bij Verkeersveiligheid

De minister van Justitie en Veiligheid geeft in de verzamelbrief voor het volgende commissiedebat Verkeersveiligheid een stand van zaken van het project aanpak verkeersveelplegers in Oost-Nederland en besteedt daarin specifiek aandacht aan de rol van de politie.

  • Toegezegd door Yesilgöz-Zegerius, D. (Minister van Justitie en Veiligheid)
  • Toegezegd aan Dijk, O.C. van (Nieuw Sociaal Contract)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06465
Datum: 30 jan 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Verkeersveiligheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat