Toezeggingen : Toezegging bij Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering

De minister informeert de Kamer in een volgende voortgangsrapportage over comply or explain voor regeldruk kleine bedrijven.

  • Toegezegd door Adriaansens, M.A.M. (Minister van Economische Zaken en Klimaat)
  • Toegezegd aan Grinwis, P.A. (ChristenUnie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06454
Datum: 7 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat