Toezeggingen : Toezegging bij Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering

De minister informeert de Kamer in de eerstvolgende voortgangsrapportage over de uitvoering van de motie-Amhouch/Inge Van Dijk over onderzoeken welke regelingen zouden kunnen bijdragen aan het succes van een financieringshub.

  • Toegezegd door Adriaansens, M.A.M. (Minister van Economische Zaken en Klimaat)
  • Toegezegd aan Dijk, I. van (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06454
Datum: 7 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat