Toezeggingen : Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest

De minister zegt toe de Kamer te onderzoeken wat de mogelijke risico’s maar ook kansen zijn van het verplichten van 50% eigen bijdrage voor subsidie ontvangende organisaties en de Kamer daarover te informeren. Daarbij zullen ook andere aspecten voor het aantonen van maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid meegenomen worden.

  • Toegezegd door Leeuwen, G.E.W. van (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Kamminga, R.J. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A00713
Datum: 31 jan 2024
Soort activiteit: Plenair debat (wetgeving)
Onderwerp(en): Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest
Commissie (voortouw): Tweede Kamer