Toezeggingen : Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer bij de memorie van toelichting bij de begroting door middel van factsheets te informeren over revolverende fondsen, onder meer over de omvang, looptijd en informatie over wie de fondsen beheren en uitvoeren. De Kamer ontvangt vóór de eerstvolgende begroting een uitgewerkt voorstel over de precieze inhoud van de factsheets.

  • Toegezegd door Leeuwen, G.E.W. van (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A00713
Datum: 31 jan 2024
Soort activiteit: Plenair debat (wetgeving)
Onderwerp(en): Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest
Commissie (voortouw): Tweede Kamer