Toezeggingen : Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

De minister zegt toe de Kamer in de derde voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden te informeren over ondersteuningsaanbod aan mkb-werkgevers wat betreft vroegsignalering van schulden.

  • Toegezegd door Schouten, C.J. (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Kort, A.H.J. de (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05442
Datum: 1 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Armoede- en schuldenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid