Toezeggingen : Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

De minister zegt toe in de derde voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden de planning en voortgang van de Rijksincassovisie op te nemen, specifiek met betrekking tot het borgen van het bestaansminimum bij invordering, en in te gaan op de motie Kat/Kathmann (Kamerstuk 36410-XV-42).

  • Toegezegd door Schouten, C.J. (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05442
Datum: 1 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Armoede- en schuldenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid