Toezeggingen : Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

De minister zegt toe in de brief over het afsluiten van water, die uiterlijk in april 2024 naar de Kamer wordt verzonden, ook te reflecteren op de criteria die hiervoor gelden ten opzichte van de criteria die gelden voor gas- en elektra-afsluitingen.

  • Toegezegd door Schouten, C.J. (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Synhaeve, M. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05442
Datum: 1 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Armoede- en schuldenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid