Toezeggingen : Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

De minister zegt toe de brief over doorverkoop van vorderingen voor het commissiedebat Juridische beroepen aan de Kamer te sturen.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)
  • Toegezegd aan Ceder, D.G.M. (ChristenUnie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05442
Datum: 1 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Armoede- en schuldenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid