Toezeggingen : Toezegging bij Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024

De staatssecretaris zal in de volgende voortgangsbrief Jeugd, te ontvangen voor de zomer 2024, verschillende vragen van de commissie meenemen rond de voortgang van de Wet Rechtspositie gesloten jeugdzorg.

  • Toegezegd door Ooijen, M. van (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06347
Datum: 29 jan 2024
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport