Toezeggingen : Toezegging bij Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt toe een uitgebreide brief aan de Kamer te sturen voor de begrotingsbehandeling LNV 2024, waarin de minister aangeeft hoe ingewikkeld het proces is om te komen tot een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden, waarop de minister baseert dat een impact assessment naar de economische gevolgen moet plaatsvinden en welke stappen in dit kader zijn gezet vanaf het aannemen van de motie (Kamerstuk 27858, nr. 587) tot op heden.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A07545
Datum: 17 jan 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit