Toezeggingen : Toezegging bij Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt toe om de Kamer mee te nemen in en regelmatig te informeren over de onderhandelingen voor het Achtste Actieprogramma Nitraatrichtlijn;

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A07545
Datum: 17 jan 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit