Toezeggingen : Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

De staatssecretaris informeert de Kamer voor de begrotingsbehandeling over de mogelijkheden voor het continueren van de inzet van Oekraïense psychologen.

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04297
Datum: 20 dec 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Vreemdelingen- en asielbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid