Toezeggingen : Toezegging bij Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys

De ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie komen uiterlijk eind 2023 met een addendum op de brief van 15 mei 2023 inzake ‘Uitvoering van de motie van het lid Belhaj c.s. over kaders voor de inzet van lokale medewerkers bij toekomstige militaire missies en op Nederlandse ambassades en consulaten (Kamerstuk 35925-X-29)’ (Kamerstuk 36200-X-85).

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Buitenlandse Zaken)
  • Toegezegd aan Piri, K.P. (PvdA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06760
Datum: 26 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken