Toezeggingen : Toezegging bij Iran

De minister zegt toe om in kaart te brengen of er mogelijkheden bestaan om de criteria aan te passen voor plaatsing van entiteiten op de EU-terrorismelijst, en de Kamer daarover per brief te informeren.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Buitenlandse Zaken)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05988
Datum: 25 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Iran
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken