Toezeggingen : Toezegging bij Iran

De minister zegt toe om de Kamer uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 per brief te informeren over de stand van zaken van acties van het kabinet op het gebied van ongewenste buitenlandse inmenging, samen met de ministeries van J&V, BZK en SZW.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Buitenlandse Zaken)
  • Toegezegd aan Brekelmans, R.P. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05988
Datum: 25 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Iran
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken