Toezeggingen : Toezegging bij Maatschappelijke diensttijd

De minister onderzoekt wat de precieze redenen zijn waarom jongeren uitvallen c.q. uitstromen uit MDT en neemt de uitkomsten van dit onderzoek op in de voortgangsrapportage over MDT die medio 2024 naar de Kamer wordt gestuurd.

  • Toegezegd door Paul, M.L.J. (Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04323
Datum: 25 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Maatschappelijke diensttijd
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap