Toezeggingen : Toezegging bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (36410-IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 antwoord 1e termijn + rest

De staatssecretaris stuurt de Kamer een brief over de stand van zaken met betrekking tot het stageprogramma binnen het Koninkrijk

  • Toegezegd door Huffelen, A.C. van (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)
  • Toegezegd aan Berg, J.A.M.J. van den (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06911
Datum: 19 okt 2023
Soort activiteit: Plenair debat (wetgeving)
Onderwerp(en): Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (36410-IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 antwoord 1e termijn + rest
Commissie (voortouw): Tweede Kamer