Toezeggingen : Toezegging bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (36410-IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 antwoord 1e termijn + rest

De staatssecretaris stuurt de Kamer samen met de minister voor Klimaat en Energie een reactie op de aangenomen motie over klimaatadaptatie van de eilandsraad van Bonaire

  • Toegezegd door Huffelen, A.C. van (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)
  • Toegezegd aan Kröger, S.C. (GL)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06911
Datum: 19 okt 2023
Soort activiteit: Plenair debat (wetgeving)
Onderwerp(en): Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (36410-IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 antwoord 1e termijn + rest
Commissie (voortouw): Tweede Kamer