Toezeggingen : Toezegging bij Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

De minister informeert de Kamer in het eerste kwartaal van 2024 over de voortgang van de professionalisering van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). In deze brief zal ook aandacht zijn voor het perspectief van de slachtoffers.

  • Toegezegd door Helder, C. (Minister voor Langdurige Zorg en Sport)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06484
Datum: 18 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport