Toezeggingen : Toezegging bij Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

De minister zal in de volgende verzamelbrief kinderopvang ingaan op het werken tijdens daluren bij de Rijksoverheid.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Sahla, F. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06811
Datum: 16 okt 2023
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid