Toezeggingen : Toezegging bij Externe veiligheid

De staatssecretaris zal op basis van een gesprek met het RIVM kritisch nagaan welke stoffen op de lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen kunnen worden toegevoegd aan de ZZS-lijst en hier binnen twee weken schriftelijk bij de Kamer op terugkomen. Hierbij zal ze ook ingaan op de vraag of F-gassen en alle pfas die nu beschouwd worden als potentieel ZZS, opgenomen kunnen worden op de ZZS-lijst en op de vraag wat er wèl kan om de risico's van potentieel ZZS'sen zo veel mogelijk te beperken.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Klaver, J.F. (GroenLinks-PvdA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06826
Datum: 12 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Externe veiligheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat