Toezeggingen : Toezegging bij Externe veiligheid

De Kamer ontvangt om de twee maanden een update over het ingezette wetgevingstraject n.a.v. de motie-Bouchallikh over de Nederlandse regels aanpassen zodat de Europese norm van 500 milligram stikstofdioxide per kubieke meter ook aan Tata Steel kan worden opgelegd (Kamerstuk 22343, nr. 354).

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Klaver, J.F. (GroenLinks-PvdA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06826
Datum: 12 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Externe veiligheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat