Toezeggingen : Toezegging bij Afrikastrategie

De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe de Kamer via de geannoteerde agenda te informeren over de laatste stand van zaken inzake de Tunesiƫ-deal wanneer het onderwerp op de agenda van een RBZ staat.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05293
Datum: 5 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Afrikastrategie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking