Toezeggingen : Toezegging bij Lokale, regionale en streekomroepen

De staatssecretaris zal de mogelijke effecten van de regelingen op de private media in kaart brengen alsmede de effecten van de aangekondigde investeringen op het totale medialandschap, dus ook op het verdienmodel van private lokale en regionale journalistiek. Ook zal de staatssecretaris in kaart brengen wat er nodig is om het totale lokale medialandschap te versterken en te professionaliseren op een wijze dat alle aanbieders van lokaal en regionaal nieuws hiervan profiteren. De Kamer ontvangt hierover medio 2024 een brief. Tevens wordt in deze brief het dienstbaarheidsverbod en het Duits en Vlaamse model meegenomen.

  • Toegezegd door Uslu, G. (Staatssecretaris Cultuur en Media)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04975
Datum: 5 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Lokale, regionale en streekomroepen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap