Toezeggingen : Toezegging bij Lokale, regionale en streekomroepen

De visie van de staatssecretaris inzake het vervolg van het traject 'versterking lokale journalistiek door samenwerking' wordt dit jaar aan de Kamer gestuurd.

  • Toegezegd door Uslu, G. (Staatssecretaris Cultuur en Media)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04975
Datum: 5 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Lokale, regionale en streekomroepen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap