Toezeggingen : Toezegging bij Gezond en veilig werken

Na de zomer informeert de minister de Kamer over de uitwerking van de motie van het lid Van Kent over een protocol waarbij moeilijk objectiveerbare ziektes door het UWV bij keuringen worden erkend en serieus genomen.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Jong, L.W.E. de (PVV)

Activiteit

Activiteitnummer: 2021A04786
Datum: 12 mei 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gezond en veilig werken
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid