Toezeggingen : Toezegging bij Inburgering en integratie

De minister bekijkt de mogelijkheden voor een onderzoek naar weerbaarheid van jongvolwassenen tegen ongewenste buitenlandse beïnvloeding en neemt daarbij het onderwerp visitatie lessen op Turkse weekenscholen mee.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03634
Datum: 6 jul 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Inburgering en integratie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid