Toezeggingen : Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

De minister informeert de Kamer over de uitkomsten van haar gesprek met de stakeholders van de convenanten over de behoefte aan ondersteuning vanuit de overheid.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A01975
Datum: 31 mei 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Buitenlandse Zaken Handel
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking