Toezeggingen : Toezegging bij Nationaal Strategisch Plan (NSP)

De minister stuurt informatie over de uitkomst van de sociale conditionaliteit begin 2025 naar de Kamer.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Activiteit

Activiteitnummer: 2021A04539
Datum: 30 sep 2021
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Nationaal Strategisch Plan (NSP)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit