Toezeggingen : Toezegging bij Woningbouwopgave en koopsector

De Kamer ontvangt vóór Prinsjesdag 2023 een brief inzake de uitwerking van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen, waarin ook wordt ingegaan op de mate waarin gemeenten of marktpartijen kunnen participeren in het fonds.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04309
Datum: 5 jul 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Woningbouwopgave en koopsector
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken