Toezeggingen : Toezegging bij Woningbouwopgave en koopsector

De Kamer ontvangt in het najaar een stand-van-zakenbrief inzake het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over de Startbouwimpuls (SBI).

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04309
Datum: 5 jul 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Woningbouwopgave en koopsector
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken