Toezeggingen : Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

De staatssecretaris maakt inzichtelijk welke hobbels ter tafel komen bij de provinciale regietafels.

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A10331
Datum: 28 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Vreemdelingen- en asielbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid