Toezeggingen : Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

De staatssecretaris komt schriftelijk terug op de vraag van het lid Brekelmans (VVD) of er in kaart gebracht kan worden wanneer Marokkanen die moeten terugkeren, niet meer vindbaar zijn voor Nederland en hoe dit voorkomen kan worden.

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)
  • Toegezegd aan Brekelmans, R.P. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A10331
Datum: 28 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Vreemdelingen- en asielbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid