Toezeggingen : Toezegging bij Beleidscoherentie voor ontwikkeling

De minister voor BuHa-OS zegt toe in de volgende jaarrapportage Beleidscoherentie voor ontwikkeling in te gaan op mogelijke aanvullende thema’s en de consultaties die daarover plaatsvinden en hebben gevonden.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Hammelburg, A.R. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A00026
Datum: 6 jul 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Beleidscoherentie voor ontwikkeling
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking