Toezeggingen : Toezegging bij Innovatie

De minister van EZK zegt toe om nog voor de zomer een brief n.a.v. het Actieplan Groene en Digitale Banen over de concrete invulling, waaronder in de Brainportregio, naar de Kamer te sturen.

  • Toegezegd door Adriaansens, M.A.M. (Minister van Economische Zaken en Klimaat)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03762
Datum: 21 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Innovatie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat