Toezeggingen : Toezegging bij Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS)

De Kamer ontvangt na de zomer 2023 een brief waarin een verduidelijking op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de fondsen inzake amateur/professional wordt gegeven.

  • Toegezegd door Uslu, G. (Staatssecretaris Cultuur en Media)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03075
Datum: 29 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap