Toezeggingen : Toezegging bij Milieuraad op 20 juni 2023

De staatssecretaris informeert de Kamer nog voor de zomer over hoe omgevingsdiensten sturen op het gebruik van de best beschikbare technieken en hoe ze dat handhaven.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Hagen, K.B. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08467
Datum: 14 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Milieuraad op 20 juni 2023
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat