Toezeggingen : Toezegging bij Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

De staatssecretaris informeert de Kamer na de gesprekken met de Landen de komende dagen over de stand van zaken van de herfinanciering van leningen.

  • Toegezegd door Huffelen, A.C. van (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)
  • Toegezegd aan Kamminga, R.J. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03096
Datum: 27 jun 2023
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Koninkrijksrelaties