Toezeggingen : Toezegging bij Gezond en veilig werken

De minister komt voor het einde van 2023 terug op de vraag van het lid Podt over de meldingsbereidheid van ongedocumenteerde werknemers in relatie tot B8.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Podt, A. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03812
Datum: 15 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gezond en veilig werken
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid