Toezeggingen : Toezegging bij Jaarverantwoording 2022

De minister zal voor de begroting 2024, binnen de begrotingsregels, zo inzichtelijk mogelijk maken wat er per begrotingsartikel voor verplichte en vrije ruimte is, in lijn met de tabel zoals bij de antwoorden eerste suppletoire begroting 2021, inclusief een toelichting.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Graaf, S.J.F. van der (ChristenUnie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02935
Datum: 15 jun 2023
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Jaarverantwoording 2022
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking