Toezeggingen : Toezegging bij Jaarverantwoording 2022

De minister biedt een technische briefing aan over de systematiek van verplichte en vrije ruimte in de BuHa-OS begroting.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02935
Datum: 15 jun 2023
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Jaarverantwoording 2022
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking