Toezeggingen : Toezegging bij Terrorisme/extremisme

De minister stuurt na de zomer de uitkomsten van het WODC onderzoek naar de versterkende werking van algoritmen naar de Kamer.

  • Toegezegd door Yesilgöz-Zegerius, D. (Minister van Justitie en Veiligheid)
  • Toegezegd aan Werf, J.J. van der (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03416
Datum: 7 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Terrorisme/extremisme
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid