Toezeggingen : Toezegging bij Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

Bij de begroting ontvangt de Kamer een brief over het programma School en Omgeving.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02232
Datum: 7 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Kansengelijkheid in het funderend onderwijs
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap