Toezeggingen : Toezegging bij Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

De Kamer wordt op de hoogte gehouden over een verkenning inzake een eventuele invoering van de leerplicht voor 4-jarigen.

  • Toegezegd door Wiersma, A.D. (Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02232
Datum: 7 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Kansengelijkheid in het funderend onderwijs
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap