Toezeggingen : Toezegging bij Verkeersveiligheid

De minister van Infrastructuur en Waterstaat zal bij het IPO en de VNG uitvragen wat de medeoverheden nodig hebben voor verdere uitrol van de weginrichting voor 30km/h gebiedsontsluitingswegen en informeert de Kamer hierover.

  • Toegezegd door Harbers, M.G.J. (Minister)
  • Toegezegd aan Ginneken, L.M. van (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A01114
Datum: 31 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Verkeersveiligheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat