Toezeggingen : Toezegging bij Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane zegt toe aan het lid Omtzigt om samen met de minister voor Rechtsbescherming op papier te zetten wat het kader is op basis waarvan de Nederlandse regering inhoudelijk mag overleggen met de rechterlijke macht. Ook zegt de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane toe om in dezelfde brief terug te komen op de vraag van het lid Leijten inzake een spoedwet waarmee geen dwangsommen meer opgelegd kunnen worden aan ouders.

  • Toegezegd door Vries, A. de (Staatssecretaris Toeslagen en Douane)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03348
Datum: 23 mei 2023
Soort activiteit: Plenair debat (debat)
Onderwerp(en): Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'
Commissie (voortouw): Tweede Kamer